ยินดีต้อนรับเข้าสู่ บล็อกของนางสาวอภินญา ไชยแสง Information and Communication Technology for Teachers

วันพุธที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2557

ประวัติส่วนตัวนางสาวอภินญา  ไชยแสง
ชื่อเล่น : โย
เกิดวันที่ 28 สิงหาคม 2537
คติประจำใจ : ทุกปัญญามีทางแก้เสมอ
คบ. 1 ภาษาอังกฤษ หมู่ 2
รหัสนักศึกษา 564102112